שרון שירם


שרון שירם
מנהלת מכירות

מנהלת בכירה בעולם הרכב, הצטרפה לזיגה אינטרנשיונל לפני מספר חודשים בעקבות התוכנית העסקית מודל התגמולים והמוצר האיכותי, נשואה + 4, ראשל"צ